Disclaimer

Door het gebruiken/bezoeken van onze site gaat u akkoord met voorwaarden:

newsubs.info biedt een platform aan voor haar gebruikers om hier op laagdrempelige wijze te voorzien in de vraag naar ondertitels. newsubs.info heeft geen invloed op de inhoud van de website. newsubs.info host geen warez, mp3 files of andere soortgelijke bestanden. Zij biedt enkel de mogelijkheid aan voor de bij haar geregistreerde gebruikers om hun zelfgemaakte ondertitels aan te bieden.

Op het gebruik en de registratie op newsubs.info zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing die kunnen worden geraadpleegd via de website.

Het is niet toegestaan om ondertitels te uploaden op newsubs.info waarvan de gebruiker niet de auteursrechthebbende is. Indien u van mening bent rechthebbende te zijn op een ondertitel die door een (andere) gebruiker wordt aangeboden of dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door de inhoud op newsubs.info dan kunt u gebruik maken van onze notice and take down procedure die te vinden is op de website.

Het is tevens niet toegestaan om warez, mp3files en links naar dergelijke onrechtmatige inhoud op newsubs.info te plaatsen.

De ondertitels die op newsubs.info verkrijgbaar zijn, zijn alleen bedoeld voor privé gebruik. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de inhoud van newsubs.info te kopiëren en verder te verspreiden.